Η εταιρεία DECOMED ιδρύθηκε το 2002 στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στο τομέα της εισαγωγής και εμπορίας νοσοκομειακών ειδών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.  Eξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς μέσα από την σύγχρονη οργάνωση, την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού της σχετικά με τις εξελίξεις στον ιατροτεχνολογικό τομέα.

Η εταιρεία DECOMED  στην προσπάθεια της να προμηθεύει την Ελληνική αγορά με υψηλής ποιότητας προϊόντα, έχει συνάψει συνεργασίες με γνωστούς ευρωπαϊκούς οίκους.  Η αναζήτηση νέων –καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων και η προώθησή τους στην ελληνική αγορά, επιτυγχάνεται με την επίσκεψη μας σε διεθνείς Ευρωπαϊκές εκθέσεις.

Η αποστολή μας

Η αποστολή της εταιρίας μας είναι το ενδιαφέρον της για την ανθρώπινη ζωή εισάγοντας στην αγορά του ιατρικού-νοσοκομειακού εξοπλισμού επαναστατικά, δυναμικά αλλά και σημαντικά ιατρικά υψηλής ποιόητητας.  Χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και ποιότητας, η εταιρεία DECOMED στοχεύει στην ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών της, το οποίο επιτυγχάνεται μέσα από τη σταθερή και συνεχή επαφή με τον καθένα ξεχωριστά.

Οι στόχοι μας

  • αναζήτηση και επιλογή υλικών-προϊόντων ανώτερης ποιότητας
  • πλήρης εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στην διακίνηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
  • εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας
  • αδιάκοπη και αποτελεσματική υποστήριξη των πελατών μας

 

Η εταιρεία μας κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς στους εξής τομείς:

  • Αναισθησιολογικό
  • Χειρουργικό (όλων των ειδικοτήτων)
  • Oρθοπεδικό